Blog Rik Jacobs ‘Gezinsgeluk’

Sinds ik zelf vader ben, trek ik mij het lot van alle kinderen behoorlijk aan. Kinderleed raakt mij harder dan grote mensenpijn, dat moet ik toegeven. Als ouder heb je de plicht om je kroost te verzorgen en ze voldoende handvatten mee te geven zodat zij zich op een gegeven moment zelf kunnen redden in het leven. Dat is toch ons collectieve voornemen als er zo’n wurm in de wieg ligt. Vergezeld van angst. Bang voor ziekte en zeer, huiverig voor het loslaten en panisch als we bedenken wat er allemaal kan gebeuren in huis, langs de weg, in het vliegtuig of op de piste. Natuurlijk hebben papa en mama ook hun we-time nodig maar wat als zij er plots niet meer zijn, of niet meer in staat zijn? Wie zorgt dan voor het gezin? Oma? Tante Joke? De buren? Allemaal tegelijk? Of helemaal niemand?

Meestal vinden er virtuele kruisbestuivingen plaats tussen familieleden of vrienden. Een afspraak over en weer dat de kinderen van de ander liefdevol worden opgevangen als het ergst denkbare gebeurt. Dat is nogal wat.
Dat het in je eigen gezin inpassen van achtergebleven kroost niet zal meevallen, gaat veel verder dan het onvermijdelijke inschikken. Verdriet en rouw spelen hun ontwrichtende rol bij álle partijen. Want ook de opvangouders voelen verlies en gemis.

Sommigen zien het hypothetische stiefouderschap als een bevestiging van de innige vriendschap tussen de ouderparen. In de wetenschap dat de kans heel erg klein is dat deze daadwerkelijk door het lot ingeroepen wordt. Natuurlijk juich ik toe dat er íets ten aanzien van zo’n ingrijpende verandering in een kinderleven wordt vastgelegd, maar druk ik direct de stemming met bovenstaande waarschuwing en de vermaning die nu volgt. Het kersverse ouderschap verplicht om de kwetsbaarheid van zo’n pril wezentje te erkennen en te zorgen voor een goede toekomst, ook als je daar zelf door omstandigheden geen deel van kunt uitmaken. Daarin moet je onzelfzuchtig zijn en keuzes maken in het belang van het kind.

Denk erover na, bespreek het met elkaar en leg het vast. Vier vervolgens een lang en gelukkig gezinsleven!

Hartelijke groet,

Mr. Jacobs VMN
r.jacobs@zaannotarissen.nl