Maatschappelijk betrokken

Onze naam laat er geen twijfel over bestaan. Zaannotarissen is als een actieve onderneming onderdeel van de Zaanse samenleving. Daardoor voelen wij ons ook medeverantwoordelijk voor die samenleving. Dat willen we waarmaken door een concrete bijdrage te leveren aan activiteiten die gericht zijn op het verbeteren of versterken van maatschappelijke activiteiten in de Zaanstreek. Niet in de breedte, maar specifiek gericht op sport, in het bijzonder op sport voor gehandicapten, én op Zaanse cultuur. Wij willen dat bereiken door een deel van onze inkomsten terug te laten vloeien naar de Zaanse gemeenschap. Die mag meeprofiteren van onze voorspoedige ontwikkeling.

Raakvlak met onze kernwaarden

Wat wij sponsoren moet in ieder geval raakvlakken hebben met de kernwaarden die Zaannotarissen hanteert bij het uitoefenen van haar professionele activiteiten. Betrouwbaarheid is de kern van het werk van een notaris In ons werk streven wij naar een langdurige relatie met onze klanten. Die intentie hebben wij ook met onze sponsoractiviteiten. We gaan ervan uit dat tijd nodig is om datgene te bereiken, waarvoor de hulp van een sponsor is ingeroepen.

Wat sponsoren we?

Wat we sponsoren moet:

 • een degelijke en betrouwbare opzet hebben en een transparante toetsing op de voortgang en het resultaat mogelijk maken;
 • een lokaal, dus Zaans karakter hebben;
 • betrekking hebben op (gehandicapten)sport of culturele activiteiten;
 • vernieuwend zijn en ten minste getuigen van een vooruitziende kijk;
 • ons hart aanspreken en een menselijk karakter hebben.

Wat doen we niet?

We gaan niet in op verzoeken van organisaties die om een incidentele financiële bijdragen vragen, omdat we kiezen voor een structurele relatie. Versnippering van het sponsorbudget is een vorm van verspilling.
We sponsoren geen politieke en religieuze activiteiten en evenmin organisaties met commerciële of financiële doelstellingen.
We sponsoren niet slechts met het commerciële oogmerk om zoveel mogelijk klanten te werven. Dat past niet bij een dienstverlening die zich onderscheidt als maatwerk met een persoonlijk karakter. Wij willen onze sponsoractiviteiten wel gebruiken om onze naamsbekendheid op een passende wijze – passend in de ethiek van onze beroepsgroep – te vergroten en te versterken. Wij maken er dan ook geen geheim van dat wij sponsoren.

Hoe sponsoren we?

In de praktijk krijgen we nu al meer verzoeken om sponsoring of een financiële bijdrage dan het budget toelaat. Het is niet nodig om sponsoring nadrukkelijk te promoten. We beperken ons tot een informatieve vermelding op onze website: een korte toelichting op ons beleid, een vermelding van de organisaties die we sponsoren en met welk doel en het vermelden van aan de sponsoring gerelateerde mijlpalen.

Ook in onze sponsoring streven we naar een langdurige relatie. Dat vergt onzerzijds een inspanning en een span of control die medebepalend is voor het aantal projecten dat we sponsoren. Onze betrokkenheid als sponsor kan een bijdrage vragen vanuit de deskundigheid van het notariaat of facilitaire ondersteuning.

De keuze van de te sponsoren projecten/activiteiten is de verantwoordelijkheid van de directie. We betrekken onze medewerkers daar wel bij om een zo groot mogelijk draagvlak in de organisatie te krijgen. Het kan zijn dat medewerkers hand- en spandiensten willen verlenen aan de sponsorprojecten of daartoe worden verzocht. Die betrokkenheid juichen wij alleen maar toen.

Sponsoren is samenwerken

Voor ons is sponsoren een vorm van samenwerken: een gezamenlijke inspanning om een bepaald doel te bereiken. Dat is de ‘zakelijke’ kant van maatschappelijke betrokkenheid die transparant moet zijn. Daarom maken we afspraken over het doel, de termijn waarop dat moet worden bereikt en de momenten waarop we de voortgang evalueren en beoordelen of bijstellingen noodzakelijk zijn.

Overzicht van de organisaties die wij sponsoren

 • Landschap Noord Holland
 • Zeilvereniging de Onderlinge (Wormerland)
 • ZV de Zaan (Zaandam)
 • Zaanse Startup Award (Z.O.N)
 • Historische Vereniging Wormerveer
 • Wormerveerse Vermaning
 • Dierenzorg Zaanstreek
 • Korfbalvereniging Furore Assendelft
 • Fortuna Wormerveer
 • Voetbalvereniging WSV (Wormerland)
 • Stichting Enjoyn Sport (Sander Koomen)
 • Zaanse Ruiters / NH Cup Marathon
 • Danielle Vrenegoor (BMX)
 • Regthuis de Banne Westzaan
 • Stichting Babel (Zaans Architectuur Platform)
 • Zaanse Uitdaging (beursvloer)
 • Stichting van Slag (muziek verst. Beperkte pers.)
 • Radio 9 Oostzaan
 • Dag van de mantelzorg, Gemeente Zaanstad
 • Vrijwilligers feest Zaanstad, Gemeente Zaanstad
 • MHCC (Mixed Hockeyclub Castricum)

Nieuwsgierig hoe wij u kunnen helpen?