Mediation

Een notaris neemt altijd een voorschot op de toekomst. Hij maakt een risicoanalyse en neemt de resultaten daarvan mee bij het opstellen van een notariële akte. Hij legt afspraken vast zodat alle partijen weten waar zij aan toe zijn. Dat is een bijdrage aan het voorkomen van problemen. De ervaring leert – helaas – dat een notariële akte niet altijd kan voorkomen dat verschillende belangen explosief botsen. Dan zijn ego’s sterker dan de juridische consequenties. Vaak moet in die gevallen de rechter een uitweg bieden. Een lange en meestal kostbare weg.

Er is ook een andere weg naar een oplossing. Die van mediation in plaats van een rechtszaak. Door een notaris-mediator in te schakelen die erin gespecialiseerd is om samen met de strijdende partijen tot een bevredigende oplossing te komen.

Zaannotarissen heeft een gespecialiseerde notaris-mediator. Rik Jacobs heeft de officiële opleiding van de Vereniging van Mediators en Scheidingsbemiddelaars in het Notariaat met succes voltooid. Hij mag zich VMN-notaris noemen. Bij een scheiding begeleidt hij beide partijen zo dat zij inzicht krijgen in het conflict en zelf tot een oplossing komen. Als notaris is Rik ook in het mediationtraject onafhankelijk en onpartijdig. Hij neemt geen standpunt in.
Wilt u gang naar de rechter voorkomen en tijd en geld besparen? Neem contact op met Rik Jacobs. Vooraf moet wel duidelijk zijn dat alle betrokken partijen bereid zijn om mee te werken.