Kwijtschelden lening vanuit BV kan belaste winstuitdeling zijn

Soms lenen (groot)aandeelhouders van een BV geld uit aan zijn of haar kinderen. Daar is niets mis mee zolang er maar een leningsovereenkomst aan ten grondslag ligt.

Kwijtschelding van een dergelijke lening heeft echter meer voeten in aarde. Als de motieven voor kwijtschelding niet zakelijk zijn, staat kwijtschelding gelijk aan een verkapte winstuitdeling.
Van belang is of de betreffende kinderen voldoende verdiencapaciteit hebben om de schuld af te lossen. Is dat zo, dan wordt de kwijtschelding geacht niet om zakelijke redenen te hebben plaatsgevonden. De BV en de aandeelhouder moet zich daarvan bewust zijn. Daarmee is de aftrek van de afwaardering van de vordering van de BV op het kind niet terecht en zal worden geweigerd door de Belastingdienst. Aan de betreffende aandeelhouder(s) wordt vervolgens de verkapte winstuitdeling als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen.

Wilt u meer weten over de regels van leningen vanuit de BV? Bel ons voor het maken van een afspraak.