Beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren blijven gelijk voor 2023

De Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren bevat de beloningen voor de werkzaamheden van deze wettelijke vertegenwoordigers. Op grond van deze regeling worden de beloningen in beginsel jaarlijks geïndexeerd, tenzij het indexeringspercentage met betrekking tot één jaar ligt tussen de -1% en 1%. Het percentage voor 2023 bedraagt 0,66%. De beloningen worden daarom voor 2023 niet geïndexeerd.

Indexeringspercentage
Voor de berekening van het indexeringspercentage wordt een bepaalde formule uit het Besluit vergoeding bewindvoerders schuldsanering gehanteerd. Dat staat in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.
De formule wordt berekend aan de hand van cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (het CBS) jaarlijks bekend maakt. Voor het indexeringspercentage wordt teruggekeken naar het 2e jaar voorafgaand aan het jaar waarin de indexering zal gaan gelden. Het indexeringspercentage voor 2023 wordt daarom bepaald aan de hand van de cijfers over 2021. In de indexering voor 2023 wordt dus geen rekening gehouden met de inflatie van de afgelopen maanden.