Oprichting vereniging of stichting

Verenigingen

Kenmerk van een vereniging is dat zij leden heeft die dezelfde hobby delen, levensbeschouwing of politieke overtuiging. Bij de oprichting kunt u informeel statuten opstellen. Maar als u de aansprakelijkheid van de bestuursleden goed wilt regelen dan moeten de statuten in een notariële akte zijn vastgelegd. Dan bent u er zeker van dat bestuursleden niet aansprakelijk zijn voor de schulden van de vereniging.
Een vereniging is een rechtspersoon met een afgezonderd vermogen. Dat wil zeggen dat de bestuursleden geen eigenaar zijn van het vermogen van de club.

Stichtingen

Een stichting wordt meestal opgericht om een bepaald (goed) doel na te streven en niet om winst te maken. In bepaalde gevallen kan het ook een rechtsvorm zijn voor een onderneming. Net als een vereniging heeft zij een afgezonderd vermogen. Zij kan geen leden hebben. Voor de oprichting van een stichting moet u naar de notaris die een notariële oprichtingsakte opstelt, waarin de statuten zijn opgenomen. In de akte worden de activiteiten, de doelstellingen, de doelgroep en de financiële situatie beschreven.

Zaannotarissen draagt zorg voor het rechtsgeldig maken van uw vereniging of stichting en regelt de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Nadat u bij Zaannotarissen uw stichting of verenging hebt opgericht, is alles juridisch op orde en kunt u zich volledig op het doel ervan richten.

Wilt u meer informatie over het oprichten van een vereniging of stichting?