Nieuwbouwprojecten, niets nieuws voor ons.

Wij zijn trots met ons veelzijdige team onderdeel te zijn geweest van prachtige nieuwbouwprojecten. In uiteenlopende disciplines en met diverse vaardigheden hebben wij de ontwikkelaars ondersteund bij de realisatie. En werd onze Zaanstreek weer een stukje aantrekkelijker.

Tegelijkertijd vroeg, en vraagt nog steeds, de complexiteit van onze mooie en veelzijdige regio om brede regionale kennis over grondposities, erfdienstbaarheden, eigendommen en andere juridische zaken, obstakels én kansen. Daarin biedt Zaannotarissen al in een vroeg stadium van de ontwikkeling een duidelijke meerwaarde.

Niet zelden schuren de vroegere industrialisatie, historische waarden en de huidige woningbehoefte met de geldende regels en met elkaar. Het is aan onze specialisten om de Gordiaanse knopen te ontwarren waardoor plannen mogelijk worden, binnen gestelde kaders en bestaande afspraken. Zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen. Want dáár doen wij, notarissen, kandidaat-notarissen, juridische specialisten en de ondersteunende teams het voor. Voor de ontwikkelaar, die de verwezenlijking van plannen dichterbij ziet komen. Voor de bouwer, omdat belemmeringen vooraf gedetecteerd en gedetermineerd zijn. Voor de makelaar, waar geen verrassingen ter tafel komen. En ten slotte voor de koper, zodat emoties en toekomstverwachtingen onbegrensd de overhand mogen nemen. Het notariaat draait om kennis en kunde. Ons vak gaat vooral over vertrouwen. Degelijk, doortimmerd en overdacht. Dat is ons specialisme. Onze dagelijkse praktijk.

Ontdek De Kroon in Zaandam: vier appartementsgebouwen met 67 appartementen, een unieke binnentuin en nabij het NS-station. Ideaal voor zowel Amsterdammers als Zaankanters.