De historie van Zaannotarissen

Het notariaat gaat ook in de Zaanstreek eeuwen terug. Al vroeg in de zestiende eeuw gaven de windbrieven voor de vele molens bestaansrecht aan dit nobele beroep. Deze contracten, maar ook testamenten en aktes werden opgesteld, bekrachtigd en zorgvuldig beheerd. De notaris was onbesproken, volstrekt niet partijdig en volkomen betrouwbaar, gecontroleerd en gekwalificeerd door vakbroeders. Anno 2023 staat benoeming door de Kroon onverminderd garant voor bewezen objectiviteit en integriteit.

Het notariaat in de Zaanstreek kent een lange geschiedenis met klinkende namen en minstens zo illustere opvolgers. Meester Erik Schwarze, opgevolgd door Fred Hofman, notarissen Vanderveen en Lamers zijn de grondleggers van het moderne Zaannotarissen. Samenwerkingsverbanden als Kurk & Jacobs in Zaandam en Edzes & Bos in Wormerveer leidden rechtstreeks naar de huidige vorm. Vincent Bos en Rik Jacobs bundelden kennis en kunde voor de efficiëntie en slagkracht van een meerkoppig notariaat. Zaannotarissen.

Domicilie bleef vooralsnog hetzelfde, aan de Zaanweg en, toen nog, de Zeemansstraat. Het kantoor in de Watertoren in Assendelft vulde het geografische hiaat tussen noord en zuid.

De onmisbare krachten van het ambtelijke en administratieve apparaat achter de notarissen werden samengebracht en daardoor nog doeltreffender. De groei noodzaakte echter om te verhuizen naar nieuwe locaties. Dat werd gevonden in het allang verlaten, maar nog steeds statige Dekkerpand aan Plein 13 in Wormerveer, de noodzakelijke renovatie vroeg echter om tijdelijke oplossingen.

Bereikbaar en benaderbaar zijn voor het brede publiek waren hierbij richtinggevend.  De baliefunctie van het kantoor aan de Zaanweg, vrijwel naast het kantoor waar Vincent Bos tot 1 juli 2023 heeft geresideerd, sinds die datum opgevolgd door Volkan Dogan, verbeeldt tot op de dag van vandaag de nieuwe koers. Bij Zaannotarissen is de mens de maat.

In het voormalige SVW-kantoor aan de Provincialeweg in Zaandam vonden de kandidaat-notarissen, notarieel juristen en de ondersteunende afdelingen een passende werkplek. Rik Jacobs beziet zijn rayon vanaf de negende etage in de iconische Watertoren. Hier breidde Zaannotarissen de dienstverlening uit met mediation.

Door alle samensmelting, krachtenbundeling, innovatie, maar ook de kennisoverdracht naar een nieuwe generatie kijkt Zaannotarissen terug op de rijke historie en ziet een glorieuze toekomst.

Nieuwsgierig hoe wij u kunnen helpen?