Overlijden en afwikkeling nalatenschap

Na een overlijden moet de nalatenschap worden afgewikkeld. Dat wil zeggen: schulden betalen, vorderingen innen en de bezittingen verdelen onder de erven. Daarbij hebt u te maken met een testament (als dat is opgemaakt), de weten en de wensen van de erfgenamen. En die wensen kunnen nog weleens uiteenlopen en tot scherpe tegenstellingen leiden.

Gemiddeld kost het afwikkelen van een ‘gewone’ nalatenschap ongeveer een jaar. Bij conflicten kan dat jaren duren. Met de afwikkeling kunt u een executeur belasten, een van de erfgenamen of een notaris. Het is verstandig om u over de keuze te laten adviseren.

Volmacht geven

Als er geen executeur is benoemd en er zijn meerdere erfgenamen dan is het verstandig om één persoon een volmacht te geven. De volmacht wordt vastgelegd in een verklaring van erfrecht die de notaris opstelt. De gevolmachtigde kan een van de erfgenamen zijn of een buitenstaander, zoals een notaris.

Er is een executeur

Als in het testament is vastgelegd wie de executeur is dan kan hij (of zij) het testament uitvoeren. Zo nodig met de hulp van een notaris.

Er is geen executeur

Als er geen executeur is benoemd en er zijn meerdere erfgenamen dan is het raadzaam om een notaris in te schakelen. Hij is onpartijdig en deskundig. Dat is een voordeel om tot een eerlijke en juiste verdeling van de nalatenschap te komen.
Zaannotarissen kan u helpen bij de afwikkeling van een nalatenschap en het opstellen van een verklaring van erfrecht.

Wilt u meer informatie over onze persoonlijke diensten?