Levenstestament

Hebt u er weleens bij stilgestaan wie uw belangen behartig als u dat zelf niet meer kunt? Omdat u een ingrijpende operatie moet ondergaan. Of voor lange tijd in het buitenland moet verblijven. Of een dagje ouder wordt en gaat dementeren. Dan nemen de kansen toe dat u afhankelijk wordt van anderen voor uw huishoudelijk werk, uw verzorging en uw financiële zaken. Dan is het toch prettig als iemand namens u – tijdelijk of permanent – beslissingen kan nemen in uw geest en naar uw wensen.

Met een levenstestament houdt u de regie over uw leven als u daartoe zelf niet meer in staat bent. De notaris helpt u bij het bepalen van wat u allemaal wilt regelen en geeft een advies over de keuze tussen een volmacht of een levenstestament.

Volmacht

In een volmacht legt u vast wie de bevoegdheid heeft om namens u te handelen als u daartoe zelf niet meer in staat bent.

Levenstestament

In een levenstestament vult u de volmacht aan met een overzicht van uw persoonlijke wensen. Bij voorbeeld met een medisch behandelverbod, een medische volmacht en/of een euthanasieverklaring.

Persoonlijke belangen

Voor het behartigen van uw persoonlijke belangen kunt u in uw levenstestament iemand aanwijzen. Deze persoon neemt bij voorbeeld een beslissing over een opname in een verpleeghuis, over de verkoop van uw huis of het onderdak brengen van huisdieren.

Medische behandeling en euthanasieverklaring

U hebt ongetwijfeld ideeën over hoe ver een medische behandeling moet gaan. Moet een arts alles doen om u in leven te houden bij een ernstige ziekte of verregaande dementie of wilt u daar juist een grens aan stellen? Een ander kan dat doen als u zelf niet meer in staat bent om uw wil kenbaar te maken of te overleggen met artsen. Met dat doel benoemt u in het levenstestament een gevolmachtigde.

Bij een huwelijk is de partner niet automatisch gevolmachtigde, dus een levenstestament is ook dan nodig en nuttig.

Gevolmachtigde kiezen

Het is belangrijk dat u van tevoren goed nadenkt over wie u de rol van gevolmachtigde toevertrouwt? Dat moet iemand zijn die u ten volle vertrouwt, die uw wensen respecteert en niet in tweestrijd met zichzelf komt. U moet uw keuze ook met hem of haar bespreken.
U mag ook meerdere vertrouwenspersonen benoemen en tussentijds wijzigingen aanbrengen, maar u moet dan wel in staat zijn om zelfstandig uw wil te bepalen.
De specialisten van Zaannotarissen nemen de tijd om met u alle mogelijkheden van een levenstestament te bespreken. Desgewenst komen ze in geval van ziekte of ander ongemak bij u thuis.

Maak gebruik van gratis intakegesprek

U kunt Zaannotarissen bellen voor een gratis intakegesprek over een levenstestament. We nemen dan binnen drie dagen contact met u op voor een afspraak.
Tip voor een goede voorbereiding: vul vooraf de online Keuzehulp in en neem de antwoorden mee naar het intakegesprek.

Wilt u meer informatie over onze persoonlijke diensten?