Bedrijfsonroerend goed

Veel bedrijven hebben onroerend goed in de vorm van eigen grond of gebouwen. Voor de aan- en verkoop is een notariële akte nodig. Fiscale aspecten verdienen extra aandacht. Overdrachtsbelasting en/of omzetbelasting kunnen een rol spelen. U kunt vrijstelling hebben van overdrachtsbelasting. Wel of niet kiezen voor een levering met omzetbelasting. Er kunnen ook bijzondere rechten of plichten van kracht zijn. Of er moet een andere partij zijn goedkeuring verlenen.

Zaannotarissen heeft als taak alle aspecten van onroerend overzichtelijk in kaart te brengen en u duidelijk te informeren over de mogelijkheden en de consequenties. U kunt ons inschakelen van advies tot en met het opstellen van de koopovereenkomst of de eigendomsoverdracht. Notaris Vincent Bos heeft ruime ervaring op het gebied van bedrijfsonroerend goed. Hij en zijn team zij u graag van dienst.

Wilt u meer informatie op het gebied van bedrijfsonroerend goed?