Woning en hypotheek

Een huis kopen is meestal een spannende en ten slotte een feestelijke gebeurtenis. Maar ook een stap met (grote) financiële consequenties en veel rechten en plichten. Als u een woning hebt gevonden en het met de verkoper eens bent geworden over de prijs dan is dat het begin van veel regelwerk. U moet afspraken maken over de overdracht en de voorwaarden. De makelaar legt de afspraken vast in een koopcontract. U kunt daarvoor ook een notaris inschakelen. Hij is een onafhankelijke derde.
U moet heel veel regelen, maar u bent pas eigenaar van uw woning als u bij de notaris bent geweest.

Keuze van notaris

Het is meestal gebruikelijk dat de koper de notaris kiest. Daarom betaalt hij de kosten van de notaris. Als er geen makelaar in het spel is dan kan de koper met de verkoper afspreken dat de notaris ook het koopcontract opstelt.

Notariële akte

De overdracht van de eigendom gebeurt door middel van een notariële akte die door de notaris in het kadaster wordt ingeschreven. Hij regelt ook de financiële afwikkeling van de transactie: hij betaalt de koopsom uit en int de overdrachtsbelasting. Ook regelt de notaris dat de overdacht gebeurt zonder hypotheken en beslagen van de verkoper.

Nieuwbouwhuis

Als het huis onderdeel is van een nieuwbouwproject dan is er meestal één notaris – de projectnotaris – die de overdracht van alle huizen verzorgt. De verkoper betaalt de kosten van de projectnotaris. Bij de koop van een nieuwbouwhuis betaalt de koper geen overdrachtsbelasting, maar wel omzetbelasting (BTW).

Hypotheek

Als er sprake is van een hypotheek dan krijgt u te maken met een notaris. De woning is dan het onderpand voor de lening. De notaris stelt de hypotheekakte op en schrijft die in het kadaster in. Zaannotarissen heeft deskundigen op het gebied van onroerend goed. Zij kunnen u adviseren, de akten opstellen en de inschrijving in het kadaster regelen.

Wilt u meer informatie over onze persoonlijke diensten?