Onze persoonlijke diensten

Klik op een afbeelding voor meer informatie.

Na een overlijden moet de nalatenschap worden afgewikkeld, schulden betalen, vorderingen innen en de bezittingen verdelen onder de erven.
Door het partnerschap nu goed te regelen, schept u duidelijkheid voor later. Als de liefde toch niet voor eeuwig blijkt te zijn of als uw partner overlijdt.
Schenken is een mooi gebaar en u bespaart belasting. Zaannotarissen kan u daarover alles vertellen. Maak een afspraak.
Bel Zaannotarissen voor een gratis intakegesprek over een levenstestament.
U moet heel veel regelen bij het aankopen van een woning, maar u bent pas eigenaar van uw woning als u bij Zaannotarissen bent geweest.

Wilt u meer informatie over onze persoonlijke diensten?