Schepen

Met de Zaan als de levensader van ons werkgebied, is het vanzelfsprekend dat de scheepvaart voor ons een belangrijk aandachtsgebied is. U kunt voor transacties met schepen bij ons terecht voor (koop)overeenkomsten en notariële akten. We kunnen u ook adviseren over:

  • teboekstelling van schepen
  • eigendomsoverdrachten van binnenvaart- en zeeschepen in de beroeps- en de pleziervaart
  • eigendomsoverdracht met internationale aspecten, waaronder aankoop vanuit het buitenland en verkoop aan het buitenland
  • het vestigen van hypotheek- en pandrechten