Zaannotarissen: voor de momenten die je leven veranderen

Een notaris kan op een aantal momenten in een mensenleven helpen om een keuze te maken die de beste is en die beslissing in goede banen leiden naar duidelijke en waterdichte afspraken. Trouwen of een samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden of niet, echtscheiding, de koop of verkoop van een huis, een eigen bedrijf opzetten, een levenstestament opstellen om uw belangen te behartigen als u dat zelf niet meer kunt, uw nalatenschap regelen. We ordenen de zaken zó dat later geen onduidelijkheden en misverstanden kunnen ontstaan. En we houden u op de hoogte van ontwikkelingen die voor u belangrijk kunnen zijn.

Zo werkt Zaannotarissen

Als u (vrijblijvend) een beroep doet op Zaannotarissen dan zijn dit de stappen:

  • we houden een oriënterend gesprek, waarin wij inventariseren wat uw wensen zijn en welke omstandigheden een rol kunnen spelen. Wij leggen uit met welke wetgeving u rekening moet houden en wat dat concreet betekent
  • wilt u doorgaan dan maken wij een ontwerp akte die wij u toesturen. U krijgt alle gelegenheid om te beoordelen of de akte aan uw wensen voldoet en of de afspraken en consequenties voor u duidelijk zijn
  • in overleg kunnen we de akte aanpassen, maar altijd binnen de grenzen van wat juridisch en wettelijk mogelijk is
  • als we de definitieve akte hebben gemaakt, nodigen wij u uit om die te ondertekenen
  • na ondertekening krijgt u een afschrift van de akte en bewaren we het originele document in een goed beveiligd systeem

Het overzicht van onze diensten maakt duidelijk hoe veelzijdig de dienstverlening van Zaannotarissen is. We zijn in alle gevallen de vertrouwenspersoon die uw situatie kent, vertrouwelijk omgaat met die informatie en uiteindelijk een onafhankelijk en betrouwbaar advies geeft. Gebaseerd op actuele wet- en regelgeving, gedegen vakkennis en een rijke ervaring. U kunt ook een beroep op ons doen als u verplicht bent om een notaris in te schakelen.