Onderzoek naar voortbestaan wettelijk erfdeel

Kinderen kunnen in Nederland door hun ouders bij testament worden onterfd. Echter, die kinderen hebben dan de mogelijkheid om toch hun wettelijk toekomend erfdeel op te eisen. Dat wettelijke erfdeel is de helft van wat een kind normaal gesproken zou toekomen. Uit sommige peilingen blijkt dat een groot deel van de bevolking vindt dat deze zogenaamde legitieme portie wel kan worden afgeschaft. Andere peilingen wijzen juist het tegendeel uit. De Rijksuniversiteit Groningen gaat nu onderzoeken hoe het echt zit.

De onderzoekers gaan zoeken naar antwoorden op de vraag of er in Nederland voldoende draagvlak is om de legitieme portie af te schaffen. Daarbij kijken zij ook naar de juridische en maatschappelijke – positieve en negatieve – gevolgen die daarvan zijn te verwachten. In het onderzoek wordt ook meegenomen hoe hier in andere landen mee wordt omgegaan en wat daar de effecten zijn.
Centraal in het onderzoek staat een enquête onder de Nederlandse bevolking. Via diepte-interviews vanuit verschillende maatschappelijke gezichtspunten wordt bezien wat de gevolgen van afschaffing kunnen zijn.