De Betawi – Zaandam

Aan de Zaandamse Oostzijde verrijst De Betawi, een complex met appartementen en grondgebonden woningen. Deze binnenstedelijke ontwikkeling kenmerkte zich door de mandelige aspecten. De kopers van de appartementen verplichten zich aan de op te richten Vereniging van Eigenaren (VvE), waarin afspraken ten aanzien van onderhoud, reparatie, calamiteiten, assurantiën en andere administratieve zaken zijn vastgelegd. Ook delen kopers mee in het binnenterrein, ingericht als parkeergelegenheid. Dit valt bínnen de koopakte, maar expliciet búiten de aanneemovereenkomst en bouwgarantie. Als notaris scheppen wij duidelijkheid voor alle partijen, in aanloop naar de koop, tijdens de transactie en vooral voor de toekomst.

Rosmolenbuurt

Al jarenlang zetten de gemeente, woningcorporaties en ontwikkelaars zich in om de Rosmolenbuurt van een vooroorlogs volkswijkje te revitaliseren naar een levendige en trendy woonwijk voor gemengde doelgroepen.
Er wordt vooral ingezet op gezinnen en starters, maar ook doorstromers en ouderen vinden hier een ideale woonplek. Inmiddels past de Rosmolenbuurt uitstekend bij elke levensfase.

Duurzaam

Waar de normering in het bouwbesluit een Energie Prestatie Coëfficiënt van 0,4 toelaat, loopt De Betawi fors voorop met lagere prestaties. De appartementen tikken de helft van wat toegestaan is nog niet eens aan
terwijl de eengezinswoningen een EPC van 0,0 op de meter zetten.

De winst ligt in het belang van ons klimaat.
Plus de euro’s die worden bespaard in de maandelijkse woonlasten. Alle woningen voorzien middels aardwarmte en zonnepanelen grotendeels in de elektrabehoefte. Gas maakt geen deel uit van het externe energiepakket. Alleen de elementen en slimme engineering.

Oostzijde Zaandam Rosmolenbuurt

  • 15 eengezinswoningen
  • 13 twee- en driekamerappartementen + 1 maisonnette
  • Mandelig parkeerterrein
  • Starters en gezinnen
  • Nieuw pand in oude volkswijk
  • EPC 0,0
  • GBO 43 – 106 m2

Voorbereidingen 2020
Start verkoop september 2020
Te verwachte oplevering Q2 2023