Blog Rik Jacobs ‘Standaard maatwerk’

Soms moet je het leven eenvoudiger maken. Waar het kan.
Zaken als huwelijkse voorwaarden, een levenstestament of een vennootschapscontract liggen niet voor de hand om te standaardiseren. Doen we dus ook niet. Ieder mens heeft persoonlijke wensen en omstandigheden en daar kan de notaris maatwerk leveren.
Datzelfde geldt bij de oprichting van een besloten vennootschap, een stichting, een fonds of noem het maar op. Ook allemaal afhankelijk van de eisen en mogelijkheden van de oprichter(s) en dus vindt vooraf een uitgebreide toetsing plaats.

Voordat ik nu verzand in het opsommen van werkzaamheden, die geen ‘lite’-versie verdragen, kom ik snel tot de kern van mijn betoog. Bepaalde akten lenen zich er uitstekend voor om online voorgekookt te worden. Denk daarbij aan bijvoorbeeld hypotheekakten. Die vallen namelijk vrijwel altijd binnen een bepaald format. Het taalgebruik verschilt misschien wat naar de mate van creativiteit van het betreffende notariskantoor maar over het algemeen zijn het woorden van gelijke strekking.

Geldlener en hypotheekverstrekker verbinden zich middels een getekend en bij de rechterlijke macht gedeponeerd contract aan gemaakte afspraken omtrent de hoogte van het bedrag, de wijze en termijn van terugbetaling, het onderpand en de rente. Dan worden er nog een stuk of wat ontbindende voorwaarden en sanctiemaatregelen, indien de geldlener de afspraken niet nakomt, beschreven.
Lang geleden heeft het notariaat hier een soort template voor ontwikkeld en wij hebben dat stramien de digitale snelweg opgestuurd via ons platform denotarisfabriek.nl.
Natuurlijk is de akte net zo bindend en officieel als normaal, anders zou de hypotheekverstrekker het niet accepteren. Er blijft degelijk notariswerk aan te pas komen. Alleen doen we dat digitaal.

Laten we wel wezen, een hypotheek gaat over tonnen, de kosten koper over duizenden. Als je dan honderden kunt besparen, is dat fijn meegenomen. Soms kún je het leven eenvoudiger maken. Gewoon doen!

Hartelijke groet,

Mr. Jacobs VMN
r.jacobs@zaannotarissen.nl