Bestuurdersaansprakelijkheid ligt altijd op de loer

Bestuurdersaansprakelijkheid is iets waar elke ondernemer altijd op beducht is. Wanneer bent u wel en wanneer niet aansprakelijk als bestuurder van een besloten vennootschap? Dat loopt niet altijd goed af.

De rechter zag zich onlangs geconfronteerd met een zaak waarin een bestuurder van een lege besloten vennootschap een projectovereenkomst aanging met verbonden vennootschappen. De bestuurder was sinds 2002 bestuurder van de besloten vennootschap. Daarnaast was hij samen met zijn zoon via een holding maatschappij bestuurder van twee andere besloten vennootschappen.
Nadat deze twee besloten vennootschappen een projectovereenkomst aangaan met de lege besloten vennootschap (met dezelfde bestuurder) komt de lege vennootschap in betalingsproblemen. Deze bestuurder doet vervolgens tijdig een melding bij de belastingdienst van betalingsonmacht.

Dat lijkt allemaal procedureel juist. Toch stelt de belastingdienst de bestuurder van de lege bv aansprakelijk. Om die aansprakelijkheid te doen slagen moet de belastingdienst bewijzen dat de betalingsonmacht het gevolg was van onbehoorlijk bestuur. De belastingdienst stelt in dit geval dat de bestuurder van de lege vennootschap er bewust voor heeft gezorgd dat die besloten vennootschap feitelijk een lege huls was.
De lege vennootschap beschikte niet over liquiditeiten, had nagenoeg geen activa en ook had zij geen personeel in dienst. Verder was deze besloten vennootschap een te lage managementfee met de twee vennootschappen overeengekomen, naast dat ook deze fee niet werd betaald.
De bestuurder stelde daar tegenover dat hij in verhoudingen met derden de vennootschap nimmer zo’n risico had laten lopen.

De rechtbank vond het argument van de bestuurder niet steekhoudend en stelde dat een redelijk denkend bestuurder nooit zo zou hebben gehandeld. Daarmee is aannemelijk dat het onbehoorlijk bestuur van de bestuurder de oorzaak is van het feit dat de besloten vennootschap haar belastingschulden niet kan betalen en is de bestuurdersaansprakelijkheid terecht.

Wilt u meer weten over bestuurdersaansprakelijkheid? Bel ons voor een afspraak.