Verlaging jubelton per 1 januari 2023

De eenmalige schenkingsvrijstelling voor personen tussen 18 en 40 jaar wordt per 2024 afgeschaft. De regering wil vooruitlopend daarop de vrijstelling al per 1 januari 2023 verlagen. Naar nu blijkt doen de problemen die de Belastingdienst verwachtte als de afschaffing per 2023 zou worden ingevoerd, zich niet voor als het bedrag van de vrijstelling voor dat jaar alleen wordt verlaagd.

Het kabinet stelt voor om de vrijstelling per 1 januari 2023 te verlagen tot het bedrag dat kinderen tussen 18 en 40 jaar zonder nadere voorwaarden belastingvrij kunnen ontvangen (nu € 27.231).
De belastingvrijstelling staat inmiddels bekend als de jubelton en bedraagt voor dit jaar € 106.671, welk bedrag ouders eenmalig aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar kunnen schenken voor de aankoop van een eigen woning. Die vrijstelling wordt volgend jaar verlaagd naar € 27.231. Dit bedrag is gelijk aan het gebruikelijke bedrag van de eenmalige verhoogde vrijstelling voor schenkingen tussen ouders en kinderen.

Duurdere woning
Uit een rapport van onderzoeksbureau SEO bleek eind vorig jaar dat de schenkingsvrijstelling eigen woning door een deel van de ontvangers vooral wordt gebruikt om een duurdere woning te kopen. De vrijstelling was per 1 januari 2017 verruimd met de verwachting dat personen onder de 40 jaar deze zouden gebruiken voor schuldaflossing.

(Bron KNB)