Wetsvoorstel: verlenging vervaltermijn bij beroep op legitieme door minderjarigen

De vervaltermijn voor een beroep op de legitieme portie moet pas ingaan als een kind meerderjarig wordt. Dat stelt Franc Weerwind, de minister voor Rechtsbescherming, voor in een brief aan de Tweede Kamer. Het voorstel maakt deel uit van een pakket wetswijzigingen die het vermogen van minderjarigen beter moeten beschermen.

Nu geldt ook voor minderjarigen nog een termijn van 5 jaar waarbinnen de legitieme portie moet worden opgeëist. Een minderjarig kind is daarbij afhankelijk van het tijdig optreden door de wettelijke vertegenwoordiger. Daarbij kan er sprake zijn van tegenstrijdige belangen tussen het kind en de vertegenwoordiger.

Ouderlijk vruchtgenot
Ouders die gezag hebben over hun kind, hebben nu vruchtgenot van het vermogen van hun kind. Weerwind vindt dat ouders niet vrijelijk over de opbrengsten van het vermogen van minderjarigen mogen beschikken. Hij stelt daarom voor om het ouderlijk vruchtgenot uit de wet te schrappen. Daarvoor komt een regeling in de plaats. Die geeft de rechter de mogelijkheid om ouders toestemming te geven om het vermogen van het kind te gebruiken voor verzorging en opvoeding van het kind en het levensonderhoud van het gezin.

Boedelbeschrijving en automatisch beschermingsbewind
Andere voorstellen van de minister zijn uitbreiding van de mogelijkheid om ouders op te dragen een boedelbeschrijving te maken van het vermogen van hun kind, automatisch beschermingsbewind over het vermogen van minderjarige kinderen als het vermogen van de ouders onder beschermingsbewind komt en het mogelijk maken van het uitkeren van de som ineens op een BEM-rekening ten name van de minderjarige. De som ineens is een voorziening in de kosten van levensonderhoud van een kind van de erflater jonger dan 21 jaar die door de rechter kan worden opgelegd. Een BEM-rekening is een rekening waarover een ouder alleen kan beschikken met een machtiging van de kantonrechter.