Wet modernisering personenvennootschappen moet verouderd systeem vervangen

Na meer dan een eeuw getouwtrek over de modernisering van de wetgeving rondom personenvennootschappen lijkt de kogel door de kerk. De consultatie over de Wet modernisering personenvennootschappen is van start gegaan. Iedere belanghebbende kan meepraten over hoe die nieuwe wet er uit zou moeten gaan zien.

De nieuwe wet moet voorzien in een juridische regeling voor het beginnen, voortzetten en eindigen van samenwerkingsverbanden die nu nog worden vormgegeven in een vennootschap onder firma, een maatschap of een commanditaire vennootschap.
Naast deze wet zal ook een overgangswet het licht gaan zien en moet ook de fiscale wetgeving worden aangepast.

Verouderde wet vervangen
De huidige regeling is verouderd en biedt de hedendaagse gebruiker te weinig mogelijkheden.De nieuwe wetgeving moet duidelijk en eenvoudig zijn. Een loffelijk streven maar niet makkelijk vorm te geven. Voor het handelsverkeer is rechtszekerheid een groot goed. De wet voorziet in regelingen voor toe- en uittreding van vennoten, aansprakelijkheid, vertegenwoordiging en de rechtsverhouding tussen vennoten.

Het wetsontwerp maakt onderscheid tussen personenvennootschappen met rechtspersoonlijkheid en personenvennootschap zonder rechtspersoonlijkheid. Voor het aangaan van personenvennootschappen is de inschakeling van een notaris niet vereist, maar vanwege hun kennis over dit specifieke recht met alle aandachtspunten wel raadzaam.
Voor het omzetten naar een besloten vennootschap is net zoals nu wel een notaris vereist, dus in dat opzicht verandert er helemaal niets.

Wilt u meer weten over het oprichten of wijzigen van personenvennootschappen? Bel ons voor het maken van een afspraak.