Schuld dga meeverkopen met BV is niet altijd winstuitdeling

Veel directeur-grootaandeelhouders (dga’s) hebben altijd wel een meer of minder grote schuld aan hun BV. Kan een dga met een dergelijke schuld bij verkoop van de aandelen in zijn BV de schuld ongestraft “meeverkopen” aan de koper, die daarmee de schuld overneemt?

In dergelijke gevallen is vrijwel altijd sprake van – verkapte – winstuitdeling. Voor de fiscus reden om bij de dga in privé aan te kloppen. De Belastingdienst ziet dit in principe met betrekking tot de schuld feitelijk als een schijnlening. Mede door de verkoop van de BV zal de dga immers de schuld nooit aflossen. Dat levert volgens de fiscus een uitdelingsvoordeel op voor de verkoper van de aandelen, de dga.

Het Hof Den Bosch oordeelde dat de dga inderdaad nooit de schuld zal aflossen. Dat betekent voor het hof echter niet dat de fiscus automatisch gelijk heeft. In de betreffende zaak vond het hof het aannemelijk dat de dga met de verkoopopbrengst van zijn tweede woning zijn schuld had kunnen aflossen, wat oorspronkelijk ook diens bedoeling was. Omdat de schulden gedurende de leningsperiode vrijwel niet zijn gestegen, is er volgens het hof fiscaal gezien geen sprake van een verkapte winstuitdeling.

Wilt u meer weten over het aflossen van dga-schuld aan de BV of het meeverkopen daarvan bij verkoop van de aandelen?
Bel ons voor het maken van een afspraak.