Oud testament veroorzaakt meer problemen dan het voorkomt

Ooit een testament laten opmaken en nooit meer naar omgekeken? Veel mensen denken dat het daarmee wel geregeld is. Maar in de loop der jaren veranderen regels en wetten. Met alle gevolgen voor een ooit opgemaakt langstlevende testament. Intussen is het erfrecht aangepast, voor velen ook een reden om niet meer naar het testament om te kijken. Het is nu toch in de wet goed geregeld? Wat men niet beseft is dat het oude testament ook nu nog gewoon blijft gelden, met alle nadelen van dien.

Er zijn bijna net zoveel verschillende langstlevende testamenten in omloop als er verschillende mensen zijn. Veel daarvan zorgen voor problemen in deze tijd. Langstlevenden worden er in de huidige situatie vaak helemaal niet meer als destijds bedoeld door beschermd tegen aanspraken van kinderen. Bovendien zijn er nieuwe mogelijkheden die er bij het opmaken van het testament niet waren. Alles bij elkaar leidt dat er toe dat de destijds beoogde bescherming van de langstlevende echtgenoot niets meer voorstelt. Met als ultieme gevolg dat vrijstellingen worden misgelopen, de fiscus met een claim komt of een hoge maandelijkse eigen bijdrage aan het verzorgingsthuis moet worden betaald.

Periodieke APK
Gelukkig zijn er ook veel mensen die eens in de vijf jaar hun testament bij ons laten checken op actualiteit. Voldoet het testament nog aan de bedoelingen die er destijds waren? Zorgen nieuwe regels en wetten dat er anders naar het testament moet worden  gekeken? Het doel daarbij is dat de langstlevende echtgenoot niet met onverwachte gevolgen wordt geconfronteerd.

Wilt u meer weten over het up-to-date houden van uw testament? Bel ons voor het maken van een afspraak.