Op uw verzoek afschermen van gegevens in Handelsregister

Veel ondernemers zijn in het Handelsregister opgenomen met weergave van hun bezoekadres. In veel gevallen is dat hetzelfde adres als het huisadres. Is dat bij het geval, dan kunt u bij de Kamer van Koophandel een verzoek indienen om uw gegevens af te schermen.

In de media zijn de afgelopen maanden vele voorbeelden van ongewenst bezoek aan huis voorbij gekomen. Dat is een van de redenen voor de Kamer van Koophandel om vooruit te lopen op nieuwe wetgeving vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en u nu al de mogelijkheid te De KvK hanteert twee vormen van dreiging, namelijk (1) waarschijnlijke dreiging en (2) dreiging die afscherming noodzakelijk maakt.

In het eerste geval – waarschijnlijke dreiging – komt de dreiging voort uit bijvoorbeeld de uitoefening van uw beroep en is er een kans dat dreiging er kan komen. U kunt dan om afscherming van het bezoekadres verzoeken als dit gelijk is aan het woonadres.
In het tweede geval – dreiging die afscherming noodzakelijk maakt – is er specifieke informatie dat er iets kan of staat te gebeuren dat afscherming van één of meer personen noodzakelijk maakt. U kunt dan namens de onderneming of rechtspersoon om afscherming van het adres vragen, ook als het bezoekadres niet gelijk is aan het woonadres. Zodra u uw verzoek heeft ingediend wordt uw inschrijving geblokkeerd totdat het verzoek tot afscherming is afgehandeld.

Het verzoek voor afscherming kunt u indienen via afschermenadres@kvk.nl.
Zodra een bezoekadres is afgeschermd is dit niet meer voor iedereen zichtbaar. Het blijft dan uitsluitende zichtbaar voor medewerkers van bestuursorganen, advocaten, notarissen en deurwaarders die hiervoor een autorisatie hebben.

Wilt u meer weten over inschrijving van uw onderneming in het Handelsregister en afscherming van uw persoonlijke gegevens? Bel ons voor het maken van een afspraak.