Notaris stelt identiteit oprichters BV vast bij volledig digitale oprichting

Volgens de Europese richtlijn had Nederland al moeten voldoen aan de mogelijkheid voor ondernemers om een BV volledig digitaal te kunnen oprichten. De parlementaire behandeling van het betreffende wetsvoorstel zal naar verwachting echter niet eerder dan halverwege 2023 worden afgerond.

In persoon langs bij notaris
Oprichters van een BV moeten nu voor ondertekening van de oprichtingsakte nog in persoon langs bij de notaris. Op niet al te lange termijn komt daar voor oprichters de keuzemogelijkheid bij om de oprichting geheel digitaal te laten verlopen. Nu moet een ondernemer voor de oprichting nog persoonlijk langs bij de notaris. Straks moet het dus ook mogelijk zijn om naast het persoonlijk langs gaan bij de notaris, te kiezen voor een volledig digitale oprichting.

Identiteit ondernemer
De notaris blijft de spil bij de oprichting, ongeacht of dat op het notariskantoor of online plaatsvindt. Zo moet de identiteit van de oprichters zowel bij oprichting op het notariskantoor als bij oprichting online door de notaris worden vastgesteld en moet de ondertekening in beide situaties via de notaris plaatsvinden.

Voor de digitale oprichting is een centraal online platform ontwikkeld dat beheerd wordt door de KNB, de beroepsorganisatie van notarissen. Er gelden voor de digitale procedure en de beeldverbinding strenge veiligheidseisen. De oprichter moet met een betrouwbaar inlogmiddel inloggen in de digitale omgeving en er zijn eisen aan het zetten van de digitale handtekening door de oprichter.

Wilt u meer weten over het oprichten van een BV? Bel ons voor het maken van een afspraak.