Nabestaanden samengestelde gezinnen hebben baat bij testamenten ouders

Samengestelde gezinnen zien zich na een overlijden vaak geplaatst voor onverwachte problemen. Uit recent onderzoek blijkt dat drie op de tien een testament heeft en slechts net iets meer dan tien procent een levenstestament. Dat vraagt om onverwachte problemen bij de erfenis.

In Nederland is het aandeel mensen dat deel uitmaakt van een samengesteld gezin aanzienlijk, namelijk een kwart van alle mensen. Een samengesteld gezin is een gezin waarin er minimaal een kind uit een vorige relatie van een van de ouders is. Het erfrecht bevat voor deze mensen geen bepalingen. Uit het onderzoek blijkt dat éénderde van de kinderen uit dergelijke gezinnen problemen bij de erfenis verwacht. In de praktijk van afwikkeling van nalatenschappen blijkt het aantal gevallen waarin problemen optreden veel hoger, waarbij vooral het onderlinge contact tussen de nabestaanden een probleem blijkt te zijn.

Vóór de afwikkeling van een erfenis blijken de onderlinge verhoudingen meestal neutraal of goed te zijn. Na de afwikkeling is dat in bijna 15% van de gevallen niet meer zo. Dat kunt u voorkomen door tijdig regelingen te treffen en uw wensen over de afwikkeling van uw nalatenschap vast te leggen in een testament en een levenstestament.

Kom in actie en maak een afspraak met ons kantoor. Wij bespreken uw situatie en leggen u mogelijk te treffen regelingen voor.