Mag u de berging van uw appartement gebruiken als woning?

In oudere appartementengebouwen zijn soms bergingen gesitueerd op de zolderverdieping. In de akte van splitsing in appartementsrechten staat dan niet altijd duidelijk omschreven, hoe die bergingen door de eigenaren mogen worden gebruikt. Als voor een berging geen duidelijke gebruiksomschrijving is opgenomen in de akte, moet die ruimte worden gebruikt naar de gangbare betekenis van het woord ‘berging’. Ofwel: als opbergruimte. Maar wat geldt, als de eigenaar zo’n berging wil gaan gebruiken als woonruimte?

Toestemming van de VvE nodig voor gebruikswijziging

Voor wijziging van het gebruik van de berging is in elk geval toestemming nodig van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Daarbij is het belangrijk, dat het gebruik van de berging als woonruimte geen hinder veroorzaakt voor andere appartementseigenaren. Als de bedoeling is, dat de gebruikswijziging van de berging ook moet gelden voor opvolgende eigenaars (dus: na verkoop van de woning), dan is meer nodig dan alleen toestemming. In dat geval moet de akte van splitsing in appartementsrechten worden aangepast.

Wat als u geen toestemming krijgt?

Of de berging als woonruimte kan worden gebruikt, hangt onder meer af van de bouwkundige situatie van het appartementengebouw. Mochten één of meer buren geen toestemming willen geven, dan kan een gang naar de rechter nog helpen.
Er wordt dan ook regelmatig geprocedeerd over dit soort vraagstukken. In het geschil, waarbij de zolderberging zich bevond direct boven één van de woonruimten van de appartementseigenaar én de berging ook uitsluitend te bereiken was via die woonruimte, vond de rechter het bezwaar van de VvE ongegrond. Omdat in de splitsingsakte en het splitsingsreglement ook al bepalingen stonden dat de eigenaars geen overlast voor elkaar mochten veroorzaken, verleende de rechter aan deze appartementseigenaar een vervangende machtiging voor het gebruik van de zolderberging als woonruimte. Het ging hier niet over wijziging van de akte van splitsing, dus deze vervangende toestemming gold in dit geval niet voor een opvolgende eigenaar.
Gebruikt u uw berging als onderdeel van uw woning maar heeft u hier geen toestemming voor? Vraag uw notaris wat de beste stappen zijn om uw feitelijk gebruik ook formeel te laten goedkeuren.