Investeren in vastgoed? Let op opkoopbescherming.

Geïnteresseerd in investeren in vastgoed? Let op! Steeds meer gemeenten ontmoedigen het opkopen van woningen voor verhuur middels het instellen van een zelfbewoningsplicht voor woningen onder een bepaalde WOZ-waarde.

Ook gemeente Zaanstad heeft in de afgelopen weken haar Huisvestingsverordening aangepast naar aanleiding van de nieuwe Omgevingswet. Daarin is (voor het jaar 2024) een opkoopbescherming opgenomen voor woningen met een WOZ-waarde tot en met € 390.000. Voor deze woningen geldt dat deze tot vier jaar na de aankoop niet verhuurd mogen worden zonder een vergunning. Deze opkoopbescherming geldt voor alle woningen in de gemeente Zaanstad waarvan de akte van levering na 21 mei 2024 is ingeschreven in de openbare registers van het kadaster.

Een ander voorbeeld is gemeente Amsterdam waar de nieuwe opkoopbescherming ook al geldt voor woningen met een WOZ-waarde tot en met € 641.000 (2024).

Op uw situatie kunnen ook regels van toepassing zijn omtrent woonruimteverdeling, gebruik en het wijzigen van woonruimten.

Wilt u meer weten over investeren in vastgoed? Bel ons voor het maken van een afspraak.