Handelsregister moet meer privacybescherming bieden

Weten met wie je zaken doet. Dat is het doel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Met dit openbare register kan iedereen de gegevens van zakenpartners controleren. Dat biedt rechtszekerheid in het economische verkeer. Tegelijkertijd moeten de in het Handelsregister opgenomen persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Het evenwicht tussen die twee belangen blijkt nu te wankelen en moet worden bijgesteld. Het kabinet heet hiertoe de eerste stappen gezet.

De afgelopen jaren kregen ingeschreven ondernemers steeds meer last van ongewenst gebruik van hun zakelijke gegevens. Gegevens die bij wet verplicht openbaar zijn worden bijvoorbeeld gebruikt voor marketingdoeleinden, terwijl daar geen toestemming voor is gegeven. Adresgegevens van individuen worden op internet gepubliceerd (doxing) en vooral steeds meer zelfstandige ondernemers hebben online en fysiek last van dreigende situaties. Om deze problemen tegen te gaan en te zorgen dat het Handelsregister mee blijft gaan met de tijd, wordt een aantal zaken verbeterd:

  • Betere bescherming van persoonsgegevens.
  • Een rem op ongewenste directe marketing.
  • Een nieuwe vorm van het financieren van het Handelsregister.
  • Ondernemers die ingeschreven staan kunnen voor een jaarlijkse bijdrage volop van de handelsregisterfuncties zoals uittreksels gebruik maken. Het verdienmodel van ongewenst datagebruik door derden valt hierdoor weg.

Proces
Een belangrijk onderdeel is de wijziging in de financiering van het Handelsregister. Ondernemers die ingeschreven staan gaan hier een vaste bijdrage per jaar voor betalen. Deze regelgeving wordt momenteel ter consultatie openbaar gemaakt zodat iedereen daarop zijn zienswijze kan geven.
Het verbod op het gebruik van handelsregistergegevens voor direct marketingdoeleinden wordt opgenomen in een tweede wetsvoorstel dat staat gepland voor komend jaar. Deze aanpassing gaat helpen tegen de hinderlijke praktijk van ongevraagde acquisitietelefoontjes bij veel ondernemers.
Naast deze maatregelen zal de controle van de gegevens door de Kamer van Koophandel (KVK) worden aangescherpt. Een voorbeeld is dat KVK bij inschrijving in het Handelsregister monitort op onaannemelijke bedrijfslocaties zoals een bedrijf dat gevestigd zou zijn op een gevangenisterrein.

De planning is voor eind 2025 zoveel mogelijk maatregelen doorgevoerd te hebben.