Digitaal een besloten vennootschap oprichten

Sinds 1 januari 2024 is het mogelijk om een besloten vennootschap (bv) volledig digitaal op te richten. Het is dus niet meer noodzakelijk dat u hiervoor in persoon naar de notaris gaat.

Hoe verloopt het digitaal oprichten van een bv, ook wel dobv genoemd, en wat is de rol van de notaris daarbij. Eerst een samenvatting van de belangrijkste punten en daarna volgen vragen en antwoorden over het oprichtingsproces.

In het kort

 • Digitale oprichting van een bv vereist een digitale notariële oprichtingsakte.
 • Het oprichtingsproces omvat verschillende stappen, zoals contact opnemen met de notaris, bespreken van wensen, opstellen van de akte, digitale identificatie, digitaal bespreken van de akte en tot slot digitale ondertekening van de akte.
 • Voor digitale identificatie heeft u een digitaal identificatiemiddel met het Europese betrouwbaarheidsniveau ‘hoog’ nodig.
 • Voor een extra verificatie van uw identiteit heeft u verder een app nodig die in staat is uw gegevens van een fysiek identiteitsbewijs uit te lezen en digitaal te verstrekken aan de notaris.
 • Voor digitale ondertekening heeft u een gekwalificeerde digitale handtekening nodig.
 • De akte kan in het Nederlands of Engels worden opgesteld.
 • De kosten voor het digitaal oprichten van een bv variëren en zijn afhankelijk van onder meer de notaris die u kiest en uw precieze wensen.
 • Om het oprichtingsproces zo eenvoudig mogelijk te houden, is bij digitale oprichting van een bv geen andere inbreng dan in geld mogelijk. Wilt u bij de oprichting de inbreng in natura voldoen, dan moet u voor oprichting naar de notaris voor een op te stellen papieren akte.
 • De benoeming van bestuurders gebeurt voor de eerste keer bij de akte van oprichting. U kunt niet benoemd worden tot bestuurder als u een bestuursverbod heeft.

Wat heb ik nodig?
Voor het digitaal oprichten van een bv heeft u het volgende nodig:

 • De uitnodiging per e-mail van uw notaris met een link naar de online locatie waar u samen met de notaris de akte digitaal gaat passeren.
 • Een elektronisch identificatiemiddel met het Europese betrouwbaarheidsniveau ‘hoog’ en voor het zetten van een gekwalificeerde handtekening: hiervoor gebruikt u de app ItsMe op uw mobiele telefoon (app voor Android | app voor IOS). ItsMe is momenteel het enige middel in Nederland dat voldoet aan het vereiste betrouwbaarheidsniveau (eIDAS hoog) en u in staat stelt een gekwalificeerde elektronische handtekening te zetten met 1 app.
 • Uw paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs.
 • Uw mobiele telefoon met camera.
 • Mobiele app ReadID Ready voor de extra verificatie van uw identiteit
 • Goed werkende apparatuur waarmee u goed zichtbaar en verstaanbaar bent voor het videogesprek met de notaris.

Wilt u meer weten over het digitaal oprichten van een bv? Bel ons voor het maken van een afspraak.