Vereniging oprichten

Maximumaftrek voor nieuwe periodieke giften aan ANBI’s

Regels bij omzetting van een stichting in een besloten vennootschap