Erfgenamen van slapende tegoeden gezocht

Negatieve erfenis alsnog beneficiair aanvaarden soms mogelijk

Volmachtverlening in levenstestament niet altijd houdbaar

Mogelijkheid voor beëindigen taken door aangewezen executeur

Het vergeten testament

Oud testament veroorzaakt meer problemen dan het voorkomt

Legaten kunnen u veel geld kosten

Testament, levenstestament of wilsverklaring