Van mantelzorger tot vertrouwenspersoon, of toch niet

Geen erf- en schenkbelasting na tien jaar in buitenland

Wel of niet nakomen belofte van afwikkeling nalatenschap

Leg erfenis eerste ouder vast

Duidelijkheid in testament bepalend voor wie erfgenamen zijn

Executeur mag huis verkopen om schulden te voldoen