Erfenis aanvaarden of niet

Een onduidelijk testament

Alles wat u moet weten over het kleinkind-legaat: Belastingbesparing en aandachtspunten

Een legaat voor kleinkinderen

Waarom een verklaring van erfrecht essentieel is na een overlijden

Nut van de verklaring van erfrecht na een overlijden

Belangrijke wetswijzigingen in giftenaftrek, schenkingsvrijstelling en vermogenstoets

Wijzigingen giftenaftrek, schenkingsvrijstelling en vermogenstoets

Hoe toetst de notaris of iemand wilsbekwaam is?

In het testament kan worden vastgelegd wie welke spullen krijgt en hoe de erfenis verder financieel moet worden afgewikkeld.

Voorkom narigheid, maak een testament

Denk aan wettelijke regels bij schenking op papier

Denk aan wettelijke regels bij schenking op papier

Concept testament soms toch bepalend