Duidelijkheid in testament bepalend voor wie erfgenamen zijn

Executeur mag huis verkopen om schulden te voldoen

Executeur voor nalatenschap stress- of erebaan?

Inwerkingtreding Wet pensioenverdeling bij scheiding opnieuw uitgesteld

Erfbelasting en WLZ-bijdrage besparen met testament

Bij herroeping van schenking is redelijkheid en billijkheid maatgevend

Oud testament niet toekomstbestendig

Erfenis verwerpen soms beter dan beneficiair aanvaarden