Onderzoek naar wettelijke regeling meerouderschap voortgezet

Ook einde huurovereenkomst regelen in samenlevingscontract

Uitleg huwelijkse voorwaarden nogal eens geschilpunt

Ongelijke inleg door samenwoners bij aankoop woning

Zonder samenlevingscontract geen partnervrijstelling in meerrelatie

Notaris als begeleider bij opstellen draagmoederschaps­overeenkomst

Momenten die vragen om de notaris

Voorstel voor grensoverschrijdende bescherming kwetsbare volwassenen

Voogdij regelen

Beperkte wetswijziging alimentatie