Aanpak witwassen goed, met ruimte voor verbetering

Schuld dga meeverkopen met BV is niet altijd winstuitdeling

Houdbaarheid concurrentiebeding in aandeelhoudersovereenkomst hangt af van tekst

Vraagtekens bij wenselijkheid baby-bv en rollatorinvestering

Overdracht aandeel in firma vergt goedkeuring van alle vennoten

Wie BV erft betaalt erf- en inkomstenbelasting

Samenwerkingsovereenkomsten up to date houden voorkomt narigheid

Niet-betaalde rente op lening van BV is verkapt dividend