Belangen minderheidsaandeelhouder niet veronachtzamen

Vaste plaats in wet voor digitale algemene vergadering

Mogelijkheden om nieuwe aandeelhouder in BV op te nemen

Arbeidsinkomen of ook vermogen uit BV verdelen bij echtscheiding