Op uw verzoek afschermen van gegevens in Handelsregister

Deadline UBO-registratie bereikt

Bestuurdersaansprakelijkheid ligt altijd op de loer

Afspraken maken over verbouwingskosten tijdens samenwonen

Traject voor digitaal oprichten bv weer stap verder

Verkoper aandelen moet betrouwbaarheid koper onderzoeken

Veel starters laten btw-aftrek opstartkosten liggen

UBO-register niet buiten werking gesteld

Bescherm privévermogen tegen mogelijk faillissement