Rechtspersoon-bestuurder blijft bestuursbevoegd na overlijden bestuurder

Internetconsultatie regeling volledig digitale algemene vergadering

Veel vragen voor ondernemer bij echtscheiding

Procedure in de statuten soms door de rechter niet gevolgd

Kwijtschelden lening vanuit BV kan belaste winstuitdeling zijn

Consultatie modernisering personenvennootschappen

Onderzoek naar aandeelhouders bij overdracht aandelen

Wanbeheer binnen de Commanditaire Vennootschap

Aanpak witwassen goed, met ruimte voor verbetering