Opgelet bij (particuliere) erfpacht

Drietrapsraket moet misleiding bij grondhandel voorkomen

De 5% regeling bij een nieuwbouwwoning

Overdracht van huis vanuit nalatenschap vergt beschikkingsbevoegdheid

Notarissen pleiten voor vergunningsplicht voor grondbeleggingen

Meerwaardeclausule in leveringsakte gebonden aan strakke regels

Na aflossing hypotheek de inschrijving laten royeren

Einde jubelton, familiehypotheek biedt uitkomst

Bezint eer gij zich hoofdelijk verbindt