Blog Rik Jacobs ‘WBTR’

Rara, wat staat er boven deze column? Is het soms typisch Zaans taalgebruik uit de koker van afdeling marketing? Of is het app slang (oudelui, een soort steno) voor ‘weet beter’? Gebiedende toon of is het een duiding? Bijvoorbeeld van een bepaalde kwaliteit van een zeker iemand? Als in pluralis majestatis? Aka betweter? Zou zomaar kunnen bij deze auteur, toch? Nee, beste lezers, niets van dat al. Het betreft de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.

Terwijl ik dit stuk schrijf, is het nieuws over grensoverschrijdend gedrag bij mensen met machtsposities nog heet van de naald. Mensen die op het scherm vriendelijk en toegankelijk leken, bleken de weelde niet te kunnen dragen en ontwikkelden tirannieke trekken. Dat de stress van een dagelijkse televisieshow soms chagrijnig maakt, begrijpt iedereen. Dat de spanning tussen de politieke slangenkuil en het ambtelijke wespennest onderschat wordt, blijft onderbelicht. En, als we teruggrijpen naar het recente verleden, de kat op het spek binden staat bijna garant voor grenzeloos krols gedrag. Waarin ‘graaien’ zowel in letterlijke als overdrachtelijke zin gelezen kunnen worden. In alle gevallen pleegt de dader karakter-suïcide. Einde carrière. Terug naar het vinkentouw.
Waar de WBTR naartoe wil, is echter het vóórtouw. Niet voor niets zijn het vaak ondernemers die zaken van de grond krijgen. Die initiatieven ontplooien om een maatschappelijk doel te dienen. Zorgen dat de leegloop van de tennisclub gekeerd wordt door padelbanen gefinancierd te krijgen. Met shirtreclame het lokale voetbal een oppepper geven, tegelijkertijd hun kennis en kwaliteiten uit het bedrijfsleven aanwenden door richting te geven aan het bestuur. Een Club van Tien, Vijftig of Honderd uit hun netwerk stampen om een nood in de samenleving te lenigen. Allemaal vanuit het hart en met de beste intenties. Waarmee de weg naar de hel geplaveid is, weet u nog wel? Gestart vanuit goede bedoelingen, kan ego uitgroeien tot megalomaan. Zolang er niets te halen valt, geen probleem. Maar als de inspanningen slagen en er succes wordt geboekt, lukt het niet altijd gepaste afstand tot de pot of de prijzen te bewaren.

De Rijksoverheid reguleert met de WBTR het risico op tegenstrijdigheid, geruzie en graaigedrag. Cultuur is de reden waarom structuur in statuten dient te worden gevangen. Stichtingen en verenigingen beschermen hun continuïteit door processen, taken en belangen vast te leggen in een rechtsgeldig document. Waarna in het Handelsregister wordt vastgelegd wie de UBO en wie de NUB is. De wat? Daar komt het notariaat in beeld, als kennisdrager van de rechten en plichten binnen een stichting of vereniging. Die bouwt het juridische web waarbinnen eigenbelang, verrijking en zelfrichting geen ruimte krijgen.
Als notaris mag ik, als uitverkorene van de Kroon en door de Rechtspraak beëdigd, over de WBTR informeren, adviseren en vastleggen. Voordat u Meester Rik beticht dat hij naast zijn schoenen is gaan lopen met al die hoofdletters, dat klopt. Maar mijn team houdt mij netjes, beleefd en inschikkelijk. De teugels worden gevierd zolang ‘ten behoeve van’ geldt en niet ‘ten koste van’ gaat overheersen. Had elke stichting, vereniging of persoon maar zo’n vangnet…
WBTR. Wereld beter!

Hartelijke groet,

Mr. Jacobs VMN
r.jacobs@zaannotarissen.nl