Blog Rik Jacobs ‘Mens Jacobs’

Aktief biedt mij een podium en dat ga ik deze keer eens benutten om het stoffige imago van de notaris om zeep te helpen. Want, ook al doet iedereen in míjn onmiddellijke nabijheid alsof het niet zo is, mijn vak roept een sfeer op van droge feiten, samengevat in hopeloos ouderwets taalgebruik dat zich het best laat voorlezen op een monotone manier.
Laten we even associatief denken: notariaat, notabele, notoir. De dynamiek spat er niet vanaf… Akte, kadaster, testament, hypotheek. Ook zo’n lekker stel… De aanspreekvormen spannen de kroon: Meester (let op de hoofdletter en bij afkorting een puntje erachter), weledelgestrenge heer of vrouwe, maar onderling zeggen we Amice. Over afstand scheppen gesproken…

Nou, ik kan u vertellen, een notaris is gewoon een mens. Die heeft óók een kater na een nacht doorzakken, vindt afwijzing óók niet leuk en ziet óók de kilo’s eraan vliegen als de inname niet gecompenseerd wordt door beweging! Meester Jacobs heeft net zo goed rechten en plichten die horen bij een huwelijk en een hypotheek. En inderdaad, deze weledelgestrenge heer heeft óók wel eens een baaldag. Zeker als de door te worstelen stapel arresten en uitspraken maar niet lager lijkt te worden en het zitvlees begint te branden. Want één aspect van het vak is door de eeuwen heen bewaard gebleven: de hoeveelheid literatuur om de vakkennis up-to-date te houden.

Geen stapels papieren, maar digitaal verstopte documenten achter virtuele muurtjes waarvan de sleutel soms verdwenen is. Die, indien geopenbaard, echt door he-le-maal niemand worden aangekeken, laat staan doorgelezen. Behalve door mij en mijn vakbroeders en -zusters. Wollige wetteksten, lange verhandelingen en ingewikkelde verslagen waarbij ik de focus vast moet zien te houden. Al is het uitzicht vanaf de negende verdieping van de Watertoren nog zo verleidelijk. Dat hoort namelijk óók bij mijn werk. Zorgen dat ik mijn cliënten individueel kan adviseren en begeleiden, met mijn ervaring kan inspelen op hun specifieke behoeften. Sociale vaardigheden, levens- en praktijkervaring worden aangelengd met de kennisbrij. Gelooft u deze Rik maar: dynamiek zit niet in ingrediënten, het zit in de passie waarmee je het toepast.

Hartelijke groet,

Mr. Jacobs VMN
r.jacobs@zaannotarissen.nl