Blog Rik Jacobs ‘Ga in vrede’

Geheimen. Wie heeft ze nog en vooral, wie hóudt ze nog in tijden van juicekanalen en roddeljournalisten. Toegegeven, filters en fake news verhullen misschien de waarheid, maar dat lijkt slechts van tijdelijke aard. Er ligt tegenwoordig altijd iemand op de loer om gesloten deuren in te trappen, bij voorkeur begeleid met beeld en geluid. Waar dit écht niet gaat gebeuren, is ten burele van de notaris. Meester Jacobs is van nature een open boek, wie hem kent, zal dit beamen, maar het beroepsgeheim is heilig.

Iedereen kan zich voorstellen dat een notaris met vertrouwelijke informatie omgaat. Wie wel eens een hypotheekakte heeft ondertekend, kan ervan uitgaan dat de vrijwillige verstrekte en ook wel eens gerechercheerde intel 100% veilig is.

Niet zelden blijkt bij de lezing van de laatste wil dat de overledene, de erflater in notarisjargon, over zijn graf nog iets recht wil zetten. Jammer, vind ik. Maak van je hart geen moordkuil en schreeuw, gil, blèr voor mijn part de zwarte vlekken van je ziel voordat het te laat is en je niet meer samen kunt genieten van geklaarde lucht. Maar dat is míjn motto en ik zwijg in zo’n geval als het … Inderdaad.

Wie wat na te laten heeft , kan proberen via de erfenis een balans te herstellen. Een verklaring van de gemaakte keuzes, in de vorm van bijvoorbeeld een handgeschreven brief, kan bij de wilsverklaring worden gevoegd. Wellicht het moeilijkste stuk proza uit uw leven. Zorgen dat iedereen zich erbij neer kan leggen dat het is zoals het is. Het nog wel rookt, maar het vuur gedoofd is en met de mantel der liefde kan worden bedekt. We hebben allemaal geheimen. Niets wereldschokkends, gewoon privé. Dat nemen we met ons mee. Voor hen die we achterlaten, is dat soms beter van niet.

Hartelijke groet,

Mr. Jacobs VMN
r.jacobs@zaannotarissen.nl