homepage

WONEN EN WERKEN IN EEN LEVENDIGE OMGEVING

line

Disclaimer


De website is bedoeld voor cliënten en andere belangstellenden. Lezers van de informatie zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie.

Zaannotarissen besteedt veel zorg aan het samenstellen en actualiseren van de informatie op haar website. Toch kan het gebeuren dat de verstrekte informatie onvolledig en/of onjuist is. Hoewel de website van Zaannotarissen dus met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch de gevolgen daarvan.

Zaannotarissen streeft ernaar dat haar website continu toegankelijk is. Voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is aanvaardt Zaannotarissen geen enkele aansprakelijkheid. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Het is verboden zonder toestemming van Zaannotarissen informatie van deze website aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.

Algemene Voorwaarden 
Zaannotarissen is een maatschap en is de enige opdrachtnemer van werkzaamheden. Jegens ieder zijn toepasselijk de algemene voorwaarden van Zaannotarissen waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen.