Schenking ouders aan kinderen verlaagt erfbelasting en bijdrage langdurige zorg

Het Haagse gerechtshof heeft een verzoek om de Nederlandse wetgeving voor registratie van Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) buiten werking te stellen afgewezen.

De Stichting Privacy First had dit in een hoger beroep geëist. De stichting wilde middels een kort geding de UBO-wetgeving buiten werking laten stellen omdat deze volgens haar in strijd is met grondrechten, EU-grondbeginselen en privacyregels. De voorzieningenrechter wees deze claim eerder al af en het gerechtshof bevestigt nu die uitspraak.

Ernstige schade
De Nederlandse rechter kan niet zonder dat het Hof van Justitie van de Europese Unie de Europese regels waarop het UBO-register is gebaseerd ongeldig heeft verklaard, de nationale implementatiewetgeving buiten werking stellen. Volgens het gerechtshof is het verder niet aannemelijk dat UBO’s op korte termijn onherstelbare en ernstige schade zullen leiden als mensen via het UBO-register achter de naam, geboortemaand- en jaar, de woonplaats en nationaliteit van de UBO weten te komen. Dat zijn volgens het hof vereisten om op Europese richtlijnen gebaseerde wetgeving tijdelijk te kunnen opschorten. Bovendien kan een UBO, die vreest door het openbaar maken van persoonsgegevens kans te maken op bijvoorbeeld afpersing of ontvoering, die gegevens al laten afschermen voor het algemene publiek.

Wilt u meer weten over de UBO-registratie? Bel ons voor het maken van een afspraak.

(Bron KNB)