homepage

WONEN EN WERKEN IN EEN LEVENDIGE OMGEVING

line

Visie op fusie


21 april 2015

Bedrijfsovernames vormen een uitdagend onderdeel van onze dagelijkse praktijk. Van de due diligence (interessante term voor boekenonderzoek) tot aan de ondertekening van de koopovereenkomst lijkt het meer een zaak van accountants dan van een eenvoudige jurist-van-de-kroon maar om te kunnen zorgen dat afspraken goed worden opgetekend en nageleefd, is diepgaande kennis van de boeken ook voor de notaris essentieel. Met andere woorden, ik wil graag zelf snappen wat er staat en laat mij niet snel overtuigen dat ‘het wel goed zit’. Nu ben ik natuurlijk ‘Meester’ in ambtelijke taal, goed kunnen rekenen hoort er ook bij. Losse eindjes kunnen bij een bedrijfsovername beter niet bestaan, en als ze toch niet te vermijden zijn, dan moeten beide partijen zich bewust zijn van de gevolgen.

De intentie van een bedrijfsovername of een fusie is, in de meeste gevallen, het voortbestaan van de onderneming garanderen. Niet helemaal in dezelfde vorm maar wel met voldoende zekerheden voor klanten, personeel en leveranciers. Al die partijen zijn gebaat bij een goede belangenafweging en duidelijke afspraken. Die dan weer worden vastgelegd in de notariële akten.

In deze tijd van economische tegenwind gaan steeds meer bedrijven hun krachten bundelen en zwaktes compenseren door te fuseren. De één heeft een modern machinepark, de ander een flink gevulde orderportefeuille, samen kunnen ze de toekomst aan. Mits ze precies van elkaar weten hoe ze ervoor staan. De openstaande debiteuren en crediteuren, de afschrijvingen en de leasekosten zijn dan belangrijk maar daar weten de accountants wel raad mee. Het gaat ook om de lopende aanspraken van bijvoorbeeld personeel of van oud-vennoten of zelfs echtgenoten. Op lijken in de kast zit niemand te wachten, dus ben ik, als notaris, beducht op het gerammel van oude botten. De koper heeft echter ook de verplichting om vooraf grondig onderzoek te doen. Een bedrijf overnemen of een fusie voorbereiden is voor de meeste ondernemers geen dagelijkse kost dus enige behoedzaamheid is wel geboden. Zelf vind ik het verstandig als de notaris al vroeg in het proces betrokken wordt. Zo kan die zich een beeld vormen van de mogelijke knelpunten en helpen deze uit de weg te ruimen voordat een transactie plaatsvindt.

Het is mijn taak om zeker te stellen dat, als onpartijdig en onafhankelijke adviseur, al die gezamenlijke maar juist ook die strijdige belangen met elkaar in evenwicht zijn. Met andere woorden, de boekhouder maakt de balans op, de notaris zóekt de balans op.

Voor vragen of meer informatie kunt u onderstaand contactformulier invullen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op!