homepage
line

Honey, it's me

 

De digitale vooruitgang heeft ons veel goeds gebracht. Het internet is een gigantische bron van informatie. Wikipedia sleurde een hele generatie door hun schoolprojecten heen. Communicatie is oneindig veel eenvoudiger geworden. We vertellen wie we zijn, wat we doen, pimpen ons profiel en scheppen zonder terughoudendheid op over onze prestaties. Iets wat ons in real life een stuk minder gemakkelijk zou afgaan. Er wordt een schijnidentiteit gecreëerd. Een droomwereld. Tot nu toe allemaal heel onschuldig.

 

Onbekommerd delen van wachtwoorden

Ernstiger wordt het als identiteitsfraude gepleegd wordt, en die ligt altijd op de loer. Onbekommerd delen jongeren hun wachtwoorden. De oudere generatie is angstiger dat het geheugen hapert dan dat hun pincode ontcijferd kan worden. Waar mogelijk gebruiken ze steeds eenzelfde cijferreeks, schokkend nieuws was dat 0000 en 1234 nog steeds de meestgebruikte code was die gevoelige informatie moet afschermen van kwaadwillenden.

En gevoelige informatie vullen we blijmoedig in om zo onze aankopen te voltooien of lid te worden van een community. Gek, want in de winkel of de kroeg waren we vast niet zo vrijgevig met onze achtergronden en strooien we zeker niet met kopie rijbewijzen of paspoorten zoals we online wel schijnen te doen.

 

Is de persoon die iemand zégt te zijn, het ook daadwerkelijk?

Identiteitsvaststelling is een belangrijk onderdeel van mijn vak. Voor elke akte of overeenkomst wordt de notaris geacht onomstotelijk te hebben vastgesteld dat de persoon die iemand zégt te zijn, dit ook daadwerkelijk is. Of je nu een stichting, een maatschap of een bv opricht, alle bestuurders legitimeren zich, plaatsen ter plekke hun handtekening en pas na ondertekening en de stempel van de notaris is het stuk officieel en de oprichting een feit. Pas dan kunnen bankrekeningen worden geopend en verplichtingen worden aangegaan. Ook hypotheekakten, huwelijksvoorwaarden en echtscheidingsconvenanten worden met deze zorgvuldigheid gelegaliseerd. Testamenten niet te vergeten. Stel u namelijk voor, beste lezer, dat het mogelijk zou zijn om uw laatste wil te vervalsen. Dan durf ik nog niet eens zover te gaan dat er een zeer officieel uitziend document opduikt dat u dwingt met warme hand afstand te doen van uw kapitaal. Dat er een geldig geacht, uw handtekening staat er immers op, verdelingsdocument alle kostbaarheden aan uw kwaaie ex toebedeeld. Of een splitsingsakte dat u uitsluit van uw eigen bedrijf? Ik geef toe, een kleine kans maar het is niet uitgesloten.

 

De notaris is uw vertrouwenspersoon

De bijbel leert ons dat er altijd al mensen met slechte bedoelingen waren waartegen de braverikken beschermd dienden te worden. Een vertrouwenspersoon die in staat was de belangen van alle partijen te overzien en deze wist vast te leggen. Het duurde niet lang totdat een predikaat in het leven geroepen werd en de notaris een officiële status kreeg. Tot op de dag van vandaag is de notaris verantwoordelijk voor de identiteitscontrole bij ondertekening van een notariële akte.

Internet heeft ons veel goeds gebracht. We weten meer, kunnen meer en hebben vrijwel grenzeloze toegang tot welke bron dan ook, met de snelheid van het licht.  Prachtig. Digitaal schetsen we het beeld. Met good old fashioned pen en papier de waarheid.

 

 

 

 

 

 

mr. H.J. Jacobs (Rik)
r.jacobs@zaannotarissen.nl