homepage
line

De Meester gekeurd

Dacht ik toch met alle investeringen in mijn opleiding een vak te hebben gekozen waarin onomstotelijk vaststaat dat ik 1. onpartijdig ben, 2. onbevooroordeeld ben, 3. voortdurend gemonitord wordt op vakinhoudelijk en juridisch kennispeil, 4. cliënten kan wijzen op hun belangen, rechten en plichten en 5. dit ook nog eens in prachtig Nederlands op papier kan zetten... Zo was het toch al eeuwen. De notaris stond onbetwistbaar op een voetstuk. Net als de onderwijzer was de Meester een orakel. Wat hij vertelde was waar. En zo moest het.

 

Tegenwoordig is alles anders. Ik zal u, beste lezer, niet vermoeien met mijn analyses en conclusies maar ontvouw wel de voorrechten van het keurmerk voor de Meester. De keurMeester, zal ik maar zeggen.

 

Zaannotarissen heeft de dienstverlening uitgebreid met mediation en wij zijn erkend door de Mediatorsfederatie Nederland. Ik mag trots de letters MfN achter mijn naam dragen, als persoonlijke titel. Na beproefd te zijn op competenties, de vereiste kennis in pacht blijken te hebben en de bereidheid te hebben getoond om permanent bijgeschoold te worden, is Meester Jacobs toegelaten tot het register.

 

Als notaris ben ik beëdigd en heb ik de Kroon gezworen om mij te houden aan de gedragsregels die dit ambt vereisen. De uitbreiding met mediation vraagt echter aanvullende vaardigheden. Als notaris houd ik mij voornamelijk bezig met de feiten, als mediator mag ik ook proberen gevoelens te managen. Mij wordt daarbij gevraagd kernwaarden naar voren te brengen, zaken in perspectief te zetten en gebeurtenissen in hun eigen licht te plaatsen. Hoofdzaken van bijzaken te scheiden en natuurlijk het gezamenlijke doel te formuleren.

Om uiteindelijk tot een oplossing te komen waar alle partijen vrede mee kunnen hebben, ook al is er onherroepelijk water bij de wijn gedaan.

 

Woede en weerstand, medelijden en medeleven, sympathiek en bot, een geschil roept heftige emoties op. En register of niet, ik ben geen robot. Wel ben ik decennialang getraind om het beoogde doel recht in het vizier te kunnen houden. Ervaren genoeg om zelfs de geringste vooruitgang te signaleren en de wijsheid om dit uit te bouwen. Het proces nauwgezet vastleggen is een notaris natuurlijk op het lijf geschreven...

 

Mediation is een interessante toevoeging aan het notariaat. Als mensen-mens haal ik het liefst de angel uit conflicten en wil ik graag bemiddelen in persoonlijke en zakelijke vraagstukken. Laat de apenrots van het geschil in hemelsnaam buiten het blikveld van de Zilverrug (vind ik persoonlijk een aardige metafoor voor de Rechtspraak). Die wil nog wel eens onverwacht hard uithalen.

Dagelijks nemen mensen het besluit om niet meer samen te willen leven of werken. Kom daar maar eens met elkaar uit. Een mediator leidt dit proces in goede banen. Een gesprekspartner die onbevooroordeeld en onpartijdig is. Die zelf geen belangen of directe betrokkenheid heeft. Die je beiden kunt vertrouwen. En waar vindt u een goede en vertrouwde mediator? Precies! Het register.

Alleen die titels...

 

Hartelijke groet,

 

 

 

 

 

 

mr. H.J. Jacobs (Rik)
r.jacobs@zaannotarissen.nl