homepage
line

De maat nemen

Niet zomaar een leuke titel boven een stukje tekst. In deze barre tijden blijkt het een groeiend fenomeen. Elkaar de maat nemen. Geen mondkapje op in de Hema? Verwijtende ogen boven blauwe, zwarte of kek gebloemde stofjes. Per ongeluk een joviale zwaai richting een fluks weggetrokken schouder? Foei, Meester Jacobs. Maakt niet uit dat hartelijkheid uw middlename is, afstand houden! Zelfs wanneer je in alle wellevendheid de spreekwoordelijke poot uitsteekt om een ander te helpen, krijgt de situatie een tot voor kort ondenkbare beladenheid. Alsof we willens en wetens bezig zijn elkaar de dood in te besmetten!

 

En breek me de bek niet open over iedereen die nooit en te nimmer jong en onbezorgd is geweest. U ziet het. Ik doe er zelf keihard aan mee, aan dat de maat nemen van mijn medemens. Met behulp van het dierenrijk nog wel. Althans de lede... maten. Juist. Brengt mij weer terug naar de titel. Misschien verander ik 'm nog want zowel binnen een vriendschap als bij de rechtsvorm is de letterlijke betekenis misschien wat ongelukkig gekozen.

 

'Ik doe er zelf keihard aan mee, aan dat de maat nemen van mijn medemens. Met behulp van het dierenrijk nog wel.'

 

Ik wil iets vertellen over de maatschap. Een rechtsvorm die in het notariaat gebruikelijk is, net als binnen de advocatuur. Medische samenwerkingsverbanden worden vaak in deze vorm gegoten. De maatschap wordt op zichzelf niet als rechtspersoonlijkheid gezien. Het is niet voor niets dat beroepen die gevoelig zijn voor schadeclaims meestal kiezen voor de gescheiden aansprakelijkheid. Zonder al te ver op de juridische achtergronden in te gaan betekent dit vooral dat iedere maat evenredig aansprakelijk voor zakelijke schulden van het samenwerkingsverband. Ieder voor een gelijk deel dus.

 

Verschillen wegpoetsen

Bedrijven kiezen meestal voor een vennootschap. We kennen allemaal de besloten vennootschap. Een rechtsvorm met een beperkte aansprakelijkheid voor de vennoten. Althans, als kwader trouw niet ten grondslag ligt aan een financieel debacle. De Vennootschap onder Firma zal echter de meeste van u bekend voorkomen. Dit is de meer-firmaten-tegenhanger van de eenmanszaak. Deze rechtsvorm kent verreweg de meeste vrijheden en wordt het vaakst gekozen door samenwerkende starters. Geen publicatieplicht van de jaarcijfers of minimale salaristoekenning voor de firmanten, zoals bij de bv. Wel hoofdelijke aansprakelijkheid. Elke firmant is met het hele vermogen aansprakelijk voor de schuld van de vennootschap. Ieder voor het gehele bedrag dus. Momenteel ligt er een wetsvoorstel om met ingang van 2021 de verschillen tussen maatschap en vennootschap onder firma weg te poetsen. Met name het aansprakelijkheidsaspect zal grote gevolgen hebben aangezien maten, zoals firmanten, met ingang van 2021 mogelijk ieder hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor schuld in de onderneming.

 

De bv met al haar lusten en lasten

Dat is nogal wat. Het heeft gevolgen voor onderlinge afspraken en onderliggende contracten. Financierders zullen zich roeren. Vooral maatschappen zoeken naar mogelijkheden om binnen de nieuwe wet personenvennootschappen hoofdelijke aansprakelijkheid van het samenwerkingsverband te vermijden. Die ontsnapping is te vinden in de overblijvende vennootschapsvormen. De bv dus, met al haar lusten en lasten, voordelen en verplichtingen. Stil, openbaar en de notarieel bekrachtigde rechtspersoonlijkheid zijn mogelijke vennootschapsvormen waar huidige maten zich binnenkort over móeten buigen.

 

Ik laat de titel staan. De maat is genomen!

Hartelijke groet,

 

 

 

 

 

 

Mr. Jacobs VMN
r.jacobs@zaannotarissen.nl